Wręczyca Wielka, powiat

Nie masz numeru, to zabulisz

Oprócz numeru powinna być jeszcze dopisana na tabliczce nazwa ulicy. A gdy ulice nie są nazwane, to nazwa całej miejscowości.
Nie masz numeru, to zabulisz

PRZEPISY. Choć sprawę podniósł teraz akurat wręczycki urząd gminy, dotyczy ona wszystkich. Chodzi o właściwe oznakowanie numerów posesji. I konsekwencje, gdy się tego nie zrobi

Ta nieduża kwestia podnoszona jest poniekąd w związku z koronawirusem. Może się zdarzyć, że do kogoś będą teraz zmuszone trafić służby ratownicze. Jeśli numer posesji nie będzie właściwie oznaczony, może się to nie udać lub zabrać niepotrzebnie dużo czasu. I będzie problem. A być go nie powinno, bo odpowiednie umieszczanie tabliczek z numerami posesji to obowiązek właścicieli.
Ktoś powie, że u nas sytuacja jest mało prawdopodobna. To zależy. W niezbyt gęstej zabudowie i przy logicznym układzie numerów domów, rosnących po kolei np. z parzystymi po jednej i nieparzystymi po drugiej stronie drogi, można się odnaleźć, nawet jeśli któregoś numeru brakuje. Ale są też miejsca, gdzie zabudowa jest nieco bardziej złożona, w kilku liniach, a nie tylko przy drodze. Do tego w wielu miejscach numeracja nie jest tak oczywista, a fakt dodawania do numerów literek „a”, „b” czy jeszcze kolejnych – wraz z powstawaniem nowych domów – może powodować zamieszanie. Zresztą to wszystko to i tak teoretyczne rozważania, bo jest jasne prawo, że posesja ma być oznaczona numerem. I jest to obowiązek właściciela. Na tłumaczenia nie ma więc tu miejsca. Za to można zarobić mandacik, gdy się obowiązku nie dopełni.
Obowiązek umieszczania numerów domów wynika z prawa geodezyjnego i nakazuje, aby numery te były w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Numer można umieścić na płocie, tylko dodatkowo – obok umieszczenia go na domu – i wtedy, gdy np. dom jest położony w głębi posesji i numer na jego ścianie może nie być dobrze widoczny. Tabliczka z numerem powinna mieć też dopisaną nazwę ulicy, a we wsiach, gdzie ulic nie nazwano – nazwę całej miejscowości.
A konsekwencje nieposiadania numeru? Właściciel posesji (względnie administrator lub użytkownik) niemający wymaganej tabliczki z numerem i nazwą ulicy lub miejscowości lub mający ją w fatalnym stanie może dostać karę grzywny do 250 złotych lub karę nagany. W praktyce w każdej chyba losowo wybranej miejscowości powiatu kłobuckiego można zauważyć niejedną posesję, która nie ma wywieszonego numeru. Jeśli numery są, to zwykle są to tylko liczby. Wielką rzadkością jest dopisek z nazwą ulicy czy miejscowości. Tak wygląda praktyka. Odbiega dość znacznie od obowiązujących przepisów. Warto o tym wiedzieć. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wręczyca Wielka, powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Wręczyca Wielka, powiat

Stowarzyszenie Aktywna Jura dla kombatantów

Redakcja24 grudnia 2020

W końcu montaż defibrylatorów

Jarosław Jędrysiak8 grudnia 2020

Piętnasty festiwal folkloru

Jarosław Jędrysiak5 października 2020

Nie żyje Władysław Kłak, który „piłkę nożną kochał miłością platoniczną”

Stanisław Wrzesiński15 maja 2020

Chłodny Dzień Strażaka

Jarosław Jędrysiak26 maja 2019