Region

Koniec trzech naborów wniosków do PROW

Rolnicy mogą pozyskać środki z trzech programów, przy czym trzeba się wyrobić z wnioskiem jeszcze w tym roku. ARCH.
Koniec trzech naborów wniosków do PROW

GOSPODARKA. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” i „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wnioski o środki w ramach tych programów można składać do 30 (pierwszy) oraz do 31 grudnia (drugi i trzeci). Są więc ostatnie chwile, by to zrobić

Wniosek o pomoc w wyżej wyliczonych programach należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR (lub za pośrednictwem właściwego biura powiatowego) osobiście lub przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Na inwestycje koło Natury 2000
– Wnioski o wsparcie „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a w przypadku młodego rolnika – 60 proc. – informuje Katarzyna Kapica, starszy specjalista z częstochowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tu pomoc zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. Budowa lub modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacja innych budynków na budynki inwentarskie to nawet do pół miliona złotych wsparcia. Inne inwestycje, np. zakup maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, zakup urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, to podstawa do występowania o wsparcie do 200 tys. zł. Tyle co do podstaw pierwszego z trzech naborów wniosków.
Na odtwarzania produkcji rolnej
– O pomoc na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to więc właścicieli gospodarstw, których dotknęły: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmują się komisje powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomorem świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będących w posiadaniu rolnika – wyjaśnia przedstawicielka ARiMR.
Tutaj maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł. Przy czym nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Na działalność pozarolniczą
Z kolei o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
– O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą, oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech i więcej do 250 tys. zł – podaje Katarzyna Kapica.
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. 80 proc. rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy (będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji), natomiast 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, przy czym nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
– Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności. W ramach tej operacji wnioski o pomoc złożyło do tej pory prawie 3100 rolników. (opr. jar)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Region

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Region

Na autostradzie też łapią

Jarosław Jędrysiak29 marca 2024

Poprawa na drogach – dobry początek roku

Jarosław Jędrysiak13 marca 2024

Wojsko pojedzie po drogach publicznych

Jarosław Jędrysiak1 marca 2024

Na ekspresówce nadal roboty

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024

Uwaga, oszukują „na Tauron”

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024

Ukrywał się 24 lata, ale w końcu go złapali

Jarosław Jędrysiak7 lutego 2024