Region

Krótkie łańcuchy dostaw to podstawa

Krótki łańcuch dostaw to lepszy produkt za mniejsze pieniądze. Organizowanie takich łańcuchów jest wspierane. Choć jest nieco warunków do spełnienia. ARCH.
Krótkie łańcuchy dostaw to podstawa

ROLNICTWO. Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. Jest nawet wsparcie na podejmowanie tego rodzaju działań. Warto się nim zainteresować

Właśnie ruszył – i potrwa do 12 maja – pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skrócenie łańcucha dostaw, które jest tu celem, przekłada się na poprawę jakości produktów, bo towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy. Ale szczególnie odczuwalne jest też obniżenie ceny, którą musi zapłacić klient. Najkrócej mówiąc: krótki łańcuch dostaw to towar lepszy za mniejsze pieniądze. Korzyści dla producenta i klienta. Tylko pośrednik może być mniej zadowolony.
Kto może się starać o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw? Tu jest pewien wymóg. Mogą to robić grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI), w których skład wchodzi co najmniej 5 rolników, a każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: w ramach dostaw bezpośrednich lub przy produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej względnie w ramach rolniczego handlu detalicznego lub w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej czy też w ramach działalności gospodarczej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Co do zasady grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te, działając na danym terenie, będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.
Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury, na zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, na zakupu lub instalację wyposażenia, na odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości – w związku z realizacją operacji oraz na zakup środków produkcji.
Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014- 2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz, a jej wysokość wynosi 325 tys. zł (w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu) lub 280 tys. zł (w pozostałych przypadkach).
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje – uwaga – Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84. (opr. jar)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Region

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Region

Na autostradzie też łapią

Jarosław Jędrysiak29 marca 2024

Poprawa na drogach – dobry początek roku

Jarosław Jędrysiak13 marca 2024

Wojsko pojedzie po drogach publicznych

Jarosław Jędrysiak1 marca 2024

Na ekspresówce nadal roboty

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024

Uwaga, oszukują „na Tauron”

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024

Ukrywał się 24 lata, ale w końcu go złapali

Jarosław Jędrysiak7 lutego 2024