prawo

Spadkobranie krok po kroku….

Adwokat Magdalena Opoczyńska-Zadorska Kancelaria Adwokacka
Spadkobranie krok po kroku….

Dla większości z nas sporządzenie testamentu łączy się z refleksją o własnym przemijaniu, dlatego jest czynnością odwlekaną. W sytuacji, gdy dana osoba umiera nie sporządziwszy wcześniej testamentu, dochodzi do tzw. spadkobrania ustawowego, a więc na podstawie przepisów ujętych w Kodeksie cywilnym. Spadkobranie ustawowe polega na podzieleniu spadku wśród rodziny spadkodawcy zgodnie z kolejnością i sposobem narzuconym przez przepisy kodeksu cywilnego.
Dziedziczenie ustawowe
Z godnie z treścią art. 931. pierwszeństwo w przypadku spadkobrania ustawowego przypada dzieciom oraz małżonkowi spadkodawcy. Podstawową zasadą jest, że małżonek oraz dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych. Jeśli jednak spadkodawca miał więcej niż troje dzieci, wówczas małżonek dziedziczy ¼ spadku, zaś pozostałe ¾ spadku przypada w równych częściach pomiędzy dzieci.
Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, jeden z małżonków ma już prawo do połowy majątku w konsekwencji w skład masy spadkowej wchodzi 1/2 majątku małżonków. W braku zstępnych spadkodawcy tj. w przypadku braku dzieci, powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada RODZEŃ- STWU spadkodawcy. Dziedziczenie przez rodzeństwo następuje w częściach równych, a jeżeli któreś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych udział ten przypada jego dzieciom, wnukom, prawnukom itd.
W ostatniej kolejności, w przypadku braku małżonka i jakichkolwiek krewnych spadkodawcy powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadkobiercą ustawowym jest GMINA OSTATNIEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA SPADKODAWCY. Zaznaczyć należy, iż do dziedziczenia ustawowego dochodzi również w sytuacji, gdy wszyscy wskazani przez nas spadkobiercy odmówili przyjęcia spadku, bądź też w przypadku, w którym spadkodawca co prawda sporządził testament, lecz okazał się on nieważny z uwagi na brak zachowania odpowiedniej formy, np. braku podpisu.
Rozrządzenia na wypadek śmierci
Istnieją różne formy rozporządzeniem majątkiem, na wypadek śmierci, najpopularniejszym z nich jest testament. Kodeks cywilny umożliwia także powołanie spadkobiercy, zapis i polecenie oraz ustanowienie wykonawcy testamentu.
Testamenty dzielimy na dwa rodzaje – testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do pierwszej kategorii zaliczamy testamenty notarialne, allograficzne, holograficzne, czyli własnoręczne. Wyróżniają się one tym, że mogą być stworzone przez każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych. Gdy taki testament nie będzie odwołany, będzie obowiązywał aż do czasu śmierci spadkodawcy.
Do testamentów szczególnych zaliczamy z kolei testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy. W przeciwieństwie do testamentów zwykłych mogą być sporządzone jedynie w określonych sytuacjach i mają ograniczoną w czasie ważność.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

prawo

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 509 876 258

Więcej w prawo

Rozwód krok po kroku… ŚWIADCZENIIE ALIMENTACYJNE NA RZECZ DZIECI

Jarosław Jędrysiak2 listopada 2022

Fotoradar zrobił ci zdjęcie jak jechałeś 50 km/h za szybko? Nie mają prawa zabrać ci prawo jazdy

Marcin Syguda7 września 2021

Kara za oszukiwanie klientów

Jarosław Jędrysiak2 lipca 2020

Przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS

Ewa Chojnacka11 czerwca 2017

Zapłacisz mandat kartą

Ewa Chojnacka6 czerwca 2017