Kłobuck, Kamyk

Trzy zabytki do dofinansowania

Trzy zabytki do dofinansowania

Gmina Kłobuck złożyła trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w jego drugiej edycji. Ocena wniosków jest w toku

Pierwszy obiekt, który został zgłoszony do programu i na który wnioskowana jest kwota 1,225 miliona złotych, to zabytkowy park na Zamkowej w Kłobucku. Za wnioskowane środki, które mają pokryć 98 procent wszystkich oczekiwanych kosztów, ma być tu zrealizowany – jeśli dofinansowanie zostanie udzielone – pierwszy etap rewitalizacji parku. O szczegółach tego zamierzenia pisaliśmy już niejednokrotnie. Teraz, jak widać, sprawa jest na etapie wnioskowania o środki na to, by parkiem się solidnie zająć.
Drugi wniosek dotyczy prac renowacyjnych i restauratorskich przy zabytkowym dworze w Kamyku. Tu wniosek dotyczy kwoty 960 tysięcy złotych przy identycznym, 98-procentowym dofinansowaniu do kosztów realizacji zadania.
Trzeci wniosek dotyczy centrum Kłobucka i kamienicy przy rynku. Zabytkowy obiekt ma dzięki środkom, o które się wnioskuje, przejść renowację dachu. W tym przypadku mowa o kwocie nieco ponad 145 tysięcy złotych.
W czasie sesji radny Aleksander Tokarz wyraził pewne zdziwienie faktem, że złożony został wniosek na renowację dworku w Kamyku, gdy wcześniej mówiono, że obiekt ten sprzedaje się właśnie po to, by gmina nie musiała ponosić kosztów jego restaurowania. Pytanie to wynika jednak z niewiedzy na temat procedury wnioskowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W każdej z gmin jest tak, że to poprzez lokalny urząd przechodzą wnioski kierowane do programu. Ale w praktyce gminy składają te wnioski na rzecz faktycznych właścicieli obiektów zabytkowych. Jak wyjaśnił burmistrz Jerzy Zakrzewski, gmina Kłobuck składa wniosek, ale robi to na rzecz właściciela obiektu, który dotację będzie przeznaczał – o ile ją otrzyma – właśnie na wskazane we wniosku zadanie. Czyli w tym przypadku na renowację i restaurację dworku w Kamyku. Burmistrz dodał, że kto w Kamyku bywa, ten zapewne zauważył, że kamycki dworek już przechodzi pozytywne przemiany, bo obecny właściciel zajął się tym obiektem. Środki, o które wnioskuje się do rządowego programu, będą więc zatem tylko wsparciem na jeden z etapów doprowadzania dworku do odpowiedniego stanu. Realizowanie tego właśnie z pomocą rządowego programu zapewnia duży poziom wsparcia w stosunku do kosztów. Tym samym wiele polskich zabytków – właśnie tych położonych poza głównymi ośrodkami kraju – ma szansę być zachowanych dla przyszłych pokoleń. Przez dekady brakowało tego rodzaju programu i wiele obiektów niszczało bez szans na prace restauracyjne.
Dopiero teraz państwo pomaga zadbać o to wspólne dziedzictwo w stopniu wcześniej nieznanym.
Kłobuck nie jest tu żadnym wyjątkiem. Także za pośrednictwem gmin do programu odbudowy zabytków składane są wnioski dotyczące kościołów – więc na rzecz parafii – zabytkowych budynków i obiektów reprezentujących technikę sprzed lat. Przykład Kłobucka pokazuje, że w grę wchodzi również zajmowanie się zabytkowymi parkami, których w powiecie mamy kilka. Być może właśnie teraz jest ta ostatnia szansa dla wielu podobnych pomników lokalnego dziedzictwa. Bez wsparcia mogłyby zostać już bezpowrotnie stracone. Samodzielny remont zabytku przez prywatnego inwestora to zadanie bardzo kosztowne, często przekraczające możliwości finansowe nawet naprawdę zamożnych ludzi. Rządowy program to rozwiązanie, które po prostu od dawna było bardzo potrzebne. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck, Kamyk

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck, Kamyk

Cenne środki na inicjatywy sołeckie

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2024

Ruszą duże inwestycje ze środków Polskiego Ładu

Jarosław Jędrysiak17 maja 2023

Niebezpieczne odpady w Kamyku. Mieszkańcy czują się zagrożeni

Jarosław Jędrysiak1 sierpnia 2022

Co z boiskiem przy szkole?

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2020

Burmistrz odwdzięcza się Kamykowi?

Redakcja29 września 2015