Wręczyca Wielka

Jakie inwestycje w gminie Wręczyca?

Gmina Wręczyca ma całkiem pokaźny budżet inwestycyjny. Z samego tylko Polskiego Ładu pochodzi niemal połowa środków zaplanowanych do wydatkowania na takie cele.
Jakie inwestycje w gminie Wręczyca?

Budżet na rok 2024 w przypadku gminy Wręczyca Wielka to prawie 112 milionów złotych dochodów, stosunkowo nieduży, bo dwumilionowy deficyt oraz ponad 23 miliony na wydatki majątkowe. Ta ostatnia pozycja z punktu widzenia mieszkańców jest najciekawsza

W wydatkach majątkowych kryją się inwestycje. W przypadku gminy Wręczyca Wielka w budżecie wpisane są także środki – blisko milion złotych – na wykonanie badań i prac konserwatorskich przy kaplicy św. Józefa w kościele w Truskolasach oraz na wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei (etap pierwszy, który obejmie wieżę i absydę). W obu przypadkach to dotacje ze środków z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gdzie beneficjentami są parafie. Natomiast zadań, które realizować będzie gmina, jest w budżecie na pozostałe 22 miliony z puli na wydatki majątkowe.
Budowa szkoły
Największa inwestycja w tym roku jest powszechnie znana – bo chodzi o rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei. Gmina przeznacza na to w roku 2024 kwotę 7,45 miliona złotych. Korzysta przy tym z dofinansowania z Polskiego Ładu. Jak już pisaliśmy, skutkiem rozbudowy placówki będzie też utworzenie miejsca na żłobek, więc gmina będzie mogła zaoferować mieszkańcom wsparcie w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Wodociągi, kanalizacja i drogi
W gronie zadań kosztownych są także inwestycje dotyczące sieci dróg i infrastruktury wodociągowej. Kwotę 4,85 miliona złotych zapisano w budżecie na rok bieżący na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz na wymianę wodomierzy na terenie gminy. Dla realizacji tego zadania gmina również korzysta ze wsparcia z Polskiego Ładu.
Kontynuowana będzie w roku bieżącym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Kwota 3,69 miliona złotych została przez radnych zabezpieczona na drugi etap budowy kanalizacji w Hutce. W tym przypadku samorząd korzysta z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Lepszych dróg doczekają się mieszkańcy Wręczycy Małej i Kalei. W drugiej z tych miejscowości zrealizowana będzie przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka do skrzyżowania z ulicą Główną. Tu również środki zewnętrzne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a na zadanie zapisano w budżecie 2,7 miliona złotych. We Wręczycy Małej poprawa drogi będzie się wiązać z budową chodnika na ulicy Długiej. Powstanie też odpowiednie odwodnienie. Samorząd wyda w tym przypadku środki w kwocie do 1,72 miliona złotych. Kwota 1,3 miliona złotych została zarezerwowana na zadanie modernizacji oczyszczalni we Wręczycy Małej. Ta infrastruktura z powodu swej potencjalnej uciążliwości zawsze w gminach wymaga szczególnej uwagi.
Pozostałe inwestycje
Wyżej wymienione zadania to nie wszystkie plany inwestycyjne gminy na rok 2024, choć pozostałe zamierzenia będą już wymagać mniejszych nakładów finansowych. Zwróćmy uwagę na większość z nich.
Kwotę 125 tysięcy złotych zapisano na realizację modernizacji budynku gminnego, znajdującego się w miejscowości Jezioro. Kwotę 154 tysięcy złotych – na zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego w Puszczewie.
Gmina przeznacza też stosunkowo niewielkie środki na zakupy inwestycyjne. Chodzi o wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy oraz o odkupienie wodociągów od indywidualnych inwestorów z terenu gminy. Polski Ład i inne źródła.
Jak wspominamy, inwestycji takich, które realizować będzie gmina, jest na około 22 miliony. Warto więc przy tym odnotować, że samorząd jednocześnie skorzysta przy tym z prawie 10,7 miliona złotych dofinansowania z Polskiego Ładu. Jest oczywiste, że bez tego wsparcia inwestycje, które przewidują wykorzystanie tych środków, najprawdopodobniej w ogóle nie miałyby szans na realizację. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wręczyca Wielka

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Wręczyca Wielka

Poznali magię nieba w planetarium

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024

„Wiem, umiem, rozumiem”

Jarosław Jędrysiak26 kwietnia 2024

Przesadził – to mało powiedziane

Jarosław Jędrysiak13 lutego 2024

Nasi na Planecie Energii

Jarosław Jędrysiak21 grudnia 2023

Sukces mażoretek

Jarosław Jędrysiak19 grudnia 2023

Pozytywni warcabiści

Jarosław Jędrysiak5 grudnia 2023