Przystajń

Wójt podsumowuje rok

Wójt podsumowuje rok

Minął rok budżetowy i powoli mija też obecna kadencja władz samorządowych. W takich okolicznościach wójt gminy zdecydował się wypunktować najważniejsze działania, które podjęto w gminie Przystajń w zeszłym roku

Zestawienie jest obszerne, ale wybierzmy z niego choć garść przykładów dla zilustrowania priorytetów samorządu. W minionym roku zrealizowano więc w gminie Przystajń kolejny etap regulacji gospodarki wodno-ściekowej – zakończono duże zadanie kanalizacyjne w Kostrzynie i rozpoczęto budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na utworzonym osiedlu mieszkaniowym. Kontynuowano także plany związane z zaopatrzeniem w wodę południowej części gminy. Ponadto poprawiono stan dróg gminnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz zakończono wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Mieszkańcom umożliwiono korzystny montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii. Tu oszczędnościom towarzyszy poprawa jakości powietrza. Przede wszystkim zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Te zadania wójt Henryk Mach wymienia w pierwszej kolejności. To przy okazji pokazuje, co uważa za najważniejsze i jakiego rodzaju zadania z pewnością będzie chciał realizować w przyszłości.
Poza tym wójt wyszczególnia korzyści, jakie gmina Przystajń uzyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To – podajemy w kolejności zaanonsowanej przez wójta – renowacja kościoła w Przystajni, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową. Jak widać – są tu i te z grona najważniejszych, na początku wymienionych zadań. Ponadto gmina korzysta z programu Maluch+ i utworzy żłobek. O tym pisaliśmy już wcześniej. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zyskano środki na przebudowę drogi gminnej ul. Leśnej w Ługach- -Radłach. Realizacja tych ostatnich zadań zadań rozpocznie się w roku 2024, w roku ubiegłym pracowano na to, aby ich realizacja byłą możliwa.
W szczegółowym zestawieniu zadań wykonanych w minionym roku wójt zawarł też bardziej szczegółowe opisy szeregu przedsięwzięć. My do tych detali sięgać tu już nie będziemy. Co najważniejsze – zostało wymienone. (jar)

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przystajń

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Przystajń

Nowy samorząd gminy Przystajń już działa

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024

Na co pójdą gminne pieniądze?

Jarosław Jędrysiak31 stycznia 2024

Ile nowych książek w ciągu roku?

Jarosław Jędrysiak13 stycznia 2024

Kiermasz świąteczny w Przystajni

Jarosław Jędrysiak19 grudnia 2023

Zasłużony dla województwa

Jarosław Jędrysiak12 grudnia 2023

Policjanci szkolili strażaków ochotników

Jarosław Jędrysiak23 listopada 2023