rolnictwo

Rząd próbuje pomóc rolnikom

Susza rolnicza dotknęła ponad 80 proc. gmin i spowodowała straty w ponad 111 tys. gospodarstw.
PIXABAY.COM
Rząd próbuje pomóc rolnikom

ROLNICTWO. Blisko 800 mln zł zostało przeznaczone przez rząd na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. Podczas spotkania z mediami wojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk mówił o tej pomocy oraz o rządowym planie dla wsi

Jak obliczono, susza rolnicza dotknęła ponad 80 proc. gmin i spowodowała straty w ponad 111 tys. gospodarstw. W naszym województwie powołano 164 komisje do szacowania strat. Monitoringiem objęto 20 gmin. Zgłoszenia rolników odnośnie do wystąpienia suszy odnotowano też na naszym terenie w gminach Przystajń, Krzepice, Panki, Opatów, Miedźno i Kłobuck. Jednocześnie lokalnie znane są sygnały, iż problem dotyczy także innych, nieujętych we wspomnianej dwudziestce gmin – w tym i w pozostałych poza wyliczonymi gminach w powiecie kłobuckim. Straty szacunkowo wyceniono na ponad pół miliona złotych.

Jakiego rodzaju pomoc jest do uzyskania tam, gdzie problem suszy odnotowano? Wylicza się tu m.in. dotacje dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy, i wsparcie w zakresie kredytów. Wspomniane blisko 800 mln zł przeznaczone będzie głównie na dotacje do 1 ha upraw zniszczonych przynajmniej w 30 proc. (697 mln), a w mniejszym zakresie na dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych przez rolników (60 mln) i kredytów na wznowienie produkcji (25 mln). Pomoc przewidziana jest też dla gospodarstw rybackich.

Musimy tu dodać, że na najbliższym nam terenie od osób żyjących z rolnictwa lub z nim związanych niejednokrotnie słyszy się, że pomoc dla rolników dotkniętych suszą jest po prostu niewystarczająca. Przede wszystkim spora jest grupa tych, którzy nie kwalifikują się do tego, by móc po tę pomoc sięgnąć – choć jednocześnie wynikające z pogody straty w swoich gospodarstwach odnotowali. Być może rok wyborczy jest okolicznością sprzyjającą przyspieszeniu wprowadzenia rozwiązań, które w końcu przyniosą realne korzyści dla krajowych producentów żywności.

Nagłaśniany przez czynniki rządowe „Plan dla wsi” przewiduje z kolei wzrost dofinansowania do paliwa rolniczego, ułatwienia dla sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, wsparcie dla produkcji pasz poprzez zastępowanie komponentów zagranicznych krajowymi, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego – i szereg innych propozycji. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rolnictwo

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w rolnictwo

ARMiR wciąż przyjmuje wnioski o premie

Jarosław Jędrysiak5 maja 2022

Zwrot za olej

Jarosław Jędrysiak9 sierpnia 2021

Dofinansowania wciąż do wzięcia

Jarosław Jędrysiak20 maja 2021

Pomoc przy klęskach żywiołowych

Jarosław Jędrysiak17 marca 2021

Wypalasz trawy? Zapomnij o dopłatach

Jarosław Jędrysiak21 kwietnia 2019

Wnioski o płatności do połowy maja

Redakcja26 kwietnia 2017