Kłobuck, powiat

Kocioł węglowy – kiedy muszę go wymienić?

Kocioł węglowy – kiedy muszę go wymienić?

Zostało już tylko 357 dni na wymianę najstarszych, pozaklasowych pieców. Od 1 września 2017 obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadza szereg ograniczeń w stosowaniu paliw i nakazuje wymianę źródeł ciepła.
„Kopciuchy” eksploatowane powyżej 10 lat lub nieposiadające tabliczki znamionowej trzeba wymienić do końca 2021 roku. Zadbajmy razem o powietrze którym oddychamy.

W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, Gmina Kłobuck w roku 2020 udzieliła dofinansowania 124 osobom z terenu naszej Gminy (na łączną kwotę 754.359,63 złotych) na wymianę pieców starego typu na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Ponadto w miesiącu marcu 2021r. przewiduje się ogłoszenie dodatkowego naboru uzupełniającego do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”.
Projekt obejmuje zakup i montaż kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych. Wysokość dofinansowania (grantu) dla Mieszkańca wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł brutto, ostateczna wartość grantu zostanie określona na podstawie złożonych przez Mieszkańca dokumentów koniecznych do rozliczenia grantu. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kłobucku pod numerem telefonu – 34 31 00 182.

Dotacje na modernizację systemu grzewczego oferuje również m.in. rządowy program „Czyste powietrze”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
Można tez skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.(należy odjąć wszelkie dotacje). Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 tys. zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym na wymianę pieca.

NIE TRUJ! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!
Od 2021 r. zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której właściciele lub zarządcy budynków będą musieli zgłaszać informacje na temat posiadanego źródła ciepła.

Ten, kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale antysmogowej podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń.
Więcej na stronie:
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa—infografiki

KONTROLE!
Na podstawie zgłoszenia upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miejskiego wraz z przedstawicielami Policji dokonują kontroli posesji weryfikując, czy nie są spalane niedozwolone odpady oraz czy nie jest zgromadzone paliwo zakazane przez Uchwałę antysmogową. W latach 2018 – 2020 przeprowadzono łącznie 54 kontrole palenisk w domach indywidualnych. Kontroli dokonano na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego i Uchwały antysmogowej oraz na zgłoszenie mieszkańców Gminy.
W sytuacjach wątpliwych i niejednoznacznych urzędnik jest zobowiązany do pobrania próbki z kotła (popielnika), na podstawie której w specjalistycznym laboratorium przeprowadzana jest analiza składu spalanych substancji. Jeżeli stwierdzono, że są spalane odpady lub niedozwolone paliwa, Burmistrz występuje z wnioskiem o ukaranie do sądu. Dotychczas z wnioskiem o ukaranie wystąpiono dwukrotnie.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck, powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 509 876 258

Więcej w Kłobuck, powiat

Księgi wieczyste z Kłobucka do Częstochowy?

Jarosław Jędrysiak21 grudnia 2023

Centra przesiadkowe – ważny krok do przodu w zakresie komunikacji lokalnej

Jarosław Jędrysiak26 sierpnia 2023

Świętowaliśmy rocznicę konstytucji

Jarosław Jędrysiak7 maja 2022

Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

Marcin Syguda22 kwietnia 2022

Wsparcie dla goszczących uchodźców

Jarosław Jędrysiak31 marca 2022

Dzień Kobiet

Marcin Syguda8 marca 2022