Częstochowa

Wsparcie uczniów i rodzin z Ukrainy – wnioski o środki unijne

Wsparcie uczniów i rodzin z Ukrainy – wnioski o środki unijne

Częstochowa z myślą o uchodźcach będzie aplikować o środki unijne na remont mieszkań, które docelowo powiększą zasób lokali komunalnych. Drugi projekt ma dotyczyć wsparcia społecznego i edukacyjnego rodzin oraz uczniów.

Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały, które umożliwią aplikowanie o dofinansowanie w planowanych nadzwyczajnych naborach wniosków o dofinansowanie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Środki mają pochodzić z rezerw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem jednego z programów, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, jest zwiększenie liczby lokali komunalnych, które czasowo byłyby przeznaczone dla obywateli Ukrainy, a później wykorzystywane przez gminy dla mieszkańców jako mieszkania socjalne, wspomagane bądź chronione.
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta wytypowało z mieszkaniowego zasobu miasta 30 lokali, które byłyby przekazane na ten cel. Lokale te od dłuższego czasu są niezasiedlone ze względu na zły stan i wysokie koszty remontów. Dofinansowanie zewnętrzne z programu unijnego pozwoliłoby więc wreszcie na ich remont i wykorzystanie z myślą o uchodźcach, a następnie mieszkańcach.

Przypomnijmy, że obecnie blisko 300 ukraińskich uchodźców korzysta z miejsc tymczasowego zakwaterowania zapewnianych przez Urząd Miasta. Mają oni zapewniony nocleg i wyżywienie w udostępnionym budynku Liberty Częstochowa przy ul. Koksowej, w Domu Pielgrzyma oraz pokojach „Magnolia”. Na razie obowiązuje decyzja Wojewody Śląskiego o ryczałtowej refundacji kosztów pobytu w tych obiektach noclegowych, choć nie ma jednoznacznej deklaracji do kiedy możliwa będzie taka forma wsparcia ze strony administracji rządowej.

Wiadomo jednocześnie, że okres refundacji kosztów pobytu w prywatnych domach (40 zł za jednego goszczonego uchodźcę dziennie) jest czasowo ograniczony, co może spowodować problem z miejscami zakwaterowania uchodźców przebywających ciągle w Polsce, którzy nie byli w stanie się do tej pory w pełni usamodzielnić. W Częstochowie do końca czerwca złożono wnioski na refundację kosztów pobytu ponad 7,7 tys. uchodźców. Część z nich to zapewne wnioski ponawiane, ale biorąc pod uwagę liczbę wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł, w naszym mieście przebywało lub przebywa nadal ok. 6,7 tys. uchodźców z Ukrainy.

Drugi z projektów, na które Częstochowa będzie starać się o dofinansowanie unijne dotyczy wsparcia uczniów, usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny, a także utworzenia i utrzymania miejsc w placówkach wsparcia dziennego. W zakresie wsparcia uczniów miasto ma zapewnić wkład własny w wysokości 10%, a w przypadku usług społecznych na rzecz rodziny oraz wsparcia miejsc w placówkach wsparcia dziennego -15% wartości projektu.

Zakładane, możliwe formy wsparcia edukacyjnego to:
– zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich (również w oddziałach przygotowawczych),
– zakup sprzętu (np. laptopów), z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy,
– zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki, materiały biurowe, pomoce dwujęzyczne, elektroniczne translatory mowy), niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich,
– zatrudnianie asystentów międzykulturowych w szkołach,
– doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy itp.),
– prace związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń, wynikające z konieczności stworzenia warunków do nauki nowoprzybyłym uczniom
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia terapeutyczne.

Celem głównym w zakresie wsparcia społecznego jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną, z realizacją usług dedykowanych indywidualnym potrzebom, wykorzystaniem pracy socjalnej, terapii, a także utworzeniem centrum dialogu społecznego.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Częstochowa

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 509 876 258

Więcej w Częstochowa

W najbliższych latach Częstochowa chce zmienić bulwary Doliny Warty

Marcin Syguda6 grudnia 2022

Trzeba nam dużo prostych słów

Marcin Syguda4 października 2022

Czyn-iąc piękno, finisaż w Galerii Dobrej Sztuki

Marcin Syguda15 września 2022

Inauguracja sezonu w Filharmonii Częstochowskiej

Marcin Syguda15 września 2022

Weekend z 1. urodzinami parku wodnego

Marcin Syguda3 września 2022

Chciała skoczyć z wiaduktu – policjanci zapobiegli tragedii

Marcin Syguda27 sierpnia 2022