Kłobuck, powiat

Czym do pracy w Częstochowie?

Nasi samorządowcy skarżyli się niejednokrotnie, że ulokowana w wielkomiejskiej aglomeracji „centrala” nie jest zainteresowana rozwiązywaniem naszych problemów komunikacyjnych.
Czym do pracy w Częstochowie?

KOMUNIKACJA. Możliwość dojazdu do pracy czy szkoły to rzecz podstawowa. Czy po reformie, którą chwilowo odłożono, będziemy mieli czym dojechać do Kłobucka, do Częstochowy? Prace trwają, ale są też rozliczne obawy

Jarosław Jędrysiak

Ustawa o transporcie zbiorowym, która przekaże problem organizowania i zapewniania go samorządom, miała wejść w życie już w tym roku. Wdrożenie jej zostało jednak odłożone w związku z tym, że to daleko idąca rewolucja w komunikacji, która tak czy inaczej da się odczuć obywatelom. A także dlatego, że wiele samorządów jest do tego słabo przygotowanych. Prace nad reformą trwają na poziomie ministerialnym, natomiast informacje o ich przebiegu do samorządów docierają skąpo.

– Rzeczywiście ustawa o transporcie zbiorowym została przesunięta w czasie. Jest pewien konflikt o ulgi i dopłaty przewoźników prywatnych. Mają być jeszcze zmiany w ustawie, bo rzeczywiście cały segment transportu nie był przygotowany na jej wejście w życie – powiedział Andrzej Gawron. – Chodzi o to, by uwzględnić specyfikę tych dużych miejscowości i tych mniejszych, jak miasta powiatowe czy mniejsze gminy. W pierwotnej wersji ustawa wszystkie te podmioty taktowała całościowo, a rzeczywiście należy to rozróżnić – dodał poseł.

Poseł Gawron zaznaczył, że nie jest członkiem komisji zajmującej się tym zagadnieniem, ale interesuje się nim jako reprezentant regionu. Mówił o tym, że jest w kontakcie z innymi parlamentarzystami, którym temat jest bliski. Obiecał więc dokładne zorientowanie się, na jakim etapie są prace nad ustawą i obiecał przekazać tego rodzaju informacje, gdy je zdobędzie.

Przypomnijmy, że w toku przygotowań do wprowadzenia przepisów, co miało wszak początkowo nastąpić już w tym roku, w naszym powiecie prowadzone były konsultacje między powiatem i gminami w kierunku wypracowania schematu komunikacji zbiorowej. Takiego, który zapewniłby skomunikowanie gmin z powiatem (co jest troską władz powiatu) i skomunikowania poszczególnych miejscowości wewnątrz gmin (o co troszczą się samorządy gminne). Skracając do jednego zdania: starano się znaleźć złoty środek pomiędzy niemałymi kosztami takiej komunikacji a możliwością zapewnienia połączeń z jak największej liczby miejscowości w gminach, które do prac nad schematem się włączyły. Problemem pozostawało jednak skomunikowanie powiatu z innymi terenami. W tym kluczowe skomunikowanie z Częstochową. Tego rodzaju połączenia miałby teoretycznie brać na siebie samorząd wojewódzki. Ale nasi samorządowcy skarżyli się niejednokrotnie, że ulokowana w wielkomiejskiej aglomeracji „centrala” nie jest zainteresowana rozwiązywaniem naszych problemów komunikacyjnych. Bo z jej perspektywy połączenia międzypowiatowe zapewniają np. Koleje Śląskie. Jak wiemy, do nas one nie docierają i przede wszystkim nie zapewniają połączenia Kłobucka z Częstochową.

Czy modyfikacje przepisów pójdą w korzystną stronę, jeszcze nie wiadomo. Pozostaje nam deklaracja posła z naszego okręgu, iż będzie trzymał rękę na pulsie.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck, powiat

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck, powiat

Księgi wieczyste z Kłobucka do Częstochowy?

Jarosław Jędrysiak21 grudnia 2023

Centra przesiadkowe – ważny krok do przodu w zakresie komunikacji lokalnej

Jarosław Jędrysiak26 sierpnia 2023

Świętowaliśmy rocznicę konstytucji

Jarosław Jędrysiak7 maja 2022

Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

Marcin Syguda22 kwietnia 2022

Wsparcie dla goszczących uchodźców

Jarosław Jędrysiak31 marca 2022

Dzień Kobiet

Marcin Syguda8 marca 2022