Żłobek powstał. Zaczną rekrutację – Gazeta Kłobucka
Lipie

Żłobek powstał. Zaczną rekrutację

Radnych interesowały szczegóły dotyczące funkcjonowania żłobka.
JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Żłobek powstał. Zaczną rekrutację

EUDKACJA. W zeszły piątek uchwałą rady gminy utworzono Gminny Żłobek w Lipiu. A już na dziś zapowiedziano rozpoczęcie naboru wychowanków tej placówki. Warto nie zwlekać, bo – jak mówią w gminie – rodzice już od dawna pytają o możliwość pozostawienia tam swych pociech

Nie w drugim mieście w powiecie, ale właśnie w gminie wiejskiej powstał kolejny żłobek, który już od września będzie się opiekował dziećmi tutejszych mieszkańców. Żłobek w Lipiu będzie korzystał z wyodrębnionej części budynku ZSP w Lipiu. 8 czerwca zdecydowano o jego formalnym utworzeniu i o nadaniu mu statutu. Kilka kwestii organizacyjnych zostało od razu też poruszonych na sesji.

– Jestem za utworzeniem żłobka, ale interesuje mnie, czy w całości koszty jego funkcjonowania będzie ponosić gmina – pytała radna Izabela Konc. – Jak informowałam na jednej z poprzednich sesji na podstawie wizyty w Oleśnie i analizy sposobu funkcjonowania tamtejszego żłobka, placówka taka jest finansowana, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech, częściowo przez rodziców. Rada gminy uchwałą może ustalić czesne ponoszone przez rodziców – informowała w odpowiedzi Olga Michalak, dyrektor ZSP w Lipiu.

– Będzie teraz pilna potrzeba, aby zastanowić się nad wysokością takiej opłaty stałej, którą będą uiszczać rodzice co miesiąc z góry. Plus koszty wyżywienia – uważa radna Teresa Podruczna.

– Koszty wyżywienia ponoszą rodzice – potwierdza Michalak.

Już przed powstaniem żłobka do gminy trafiały pytania dotyczące naboru do żłobka. Jak podano podczas sesji przez tygodniem, po utworzeniu żłobka i nadaniu mu statutu rozpoczęcie naboru będzie możliwe od 15 czerwca. Placówka rozpocznie następnie pracę od początku nowego roku szkolnego. Będzie mieć pod opieką do 20 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Gdyby było więcej chętnych – pozostanie jedynie lista rezerwowa. Rekrutacja odbywać się będzie raz w roku. O przyznaniu miejsca zdecyduje dyrektor. Pierwszeństwo będą mieć dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne, fakt wykonywania pracy (lub nauki) przez rodziców i generalnie trudna sytuacja rodzinna. Teoretycznie możliwe jest też przyjęcie dzieci spoza gminy Lipie – ale to jedynie wtedy, gdyby były wolne miejsca. Miejsce w żłobku można też utracić – w przypadku zalegania z płatnościami stałymi za pobyt dziecka lub przy nieobecności dziecka sięgającej 40 dni w ciągu 3 miesięcy. Szczegóły można znaleźć w regulaminie dostępnym w gminie. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Lipie

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Lipie

mammo

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Ewa Chojnacka12 lutego 2019
autobus

Jeśli nie PKS, to co?

Jarosław Jędrysiak27 stycznia 2019
w42

Będzie bezpieczniej dzięki nowym parkingom

Jarosław Jędrysiak24 stycznia 2019
fgh

Nie sypmy popiołu do odpadów zmieszanych!

Jarosław Jędrysiak22 stycznia 2019
fdg

Małżeński jubileusz

Jarosław Jędrysiak8 grudnia 2018
gh

Kosmetyczne zmiany w radzie

Jarosław Jędrysiak25 listopada 2018