Przychodnie powinny umożliwiać osobistą wizytę – Gazeta Kłobucka
Powiat

Przychodnie powinny umożliwiać osobistą wizytę

Zgodnie z przepisami placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Przychodnie powinny umożliwiać osobistą wizytę

ZDROWIE. Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa w ostatnim czasie wiele sygnałów od pacjentów wskazujących na niemożność odbycia osobistej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemiczne. Pacjenci informują, że często jedyną proponowaną przez placówki formą konsultacji pozostaje tzw. teleporada, pomimo istnienia podstaw do osobistej wizyty w przychodni, m.in. w celu wykonania badania fizykalnego

Czas epidemii stawia przed systemem ochrony zdrowia szczególne wyzwania. Dwunastego marca br., kiedy epidemia znajdowała się w początkowej fazie rozwoju, Rzecznik Praw Pacjenta opublikował stanowisko w zakresie możliwości proporcjonalnego ograniczenia praw pacjenta na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie ze wskazanymi przepisami placówka medyczna może czasowo ogarniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając przy tym sytuację w danym podmiocie leczniczym.
– Na każdym etapie udzielania świadczeń należy jednak zapewniać pacjentowi prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i udzielanych z należytą starannością – podkreśla Małgorzata Duda z biura Rzecznika Praw Pacjenta. – Ostatnie decyzje i działania organów odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia, podejmowane m.in. w oparciu o aktualne dane i modele epidemiologiczne, mają na celu systematyczne przywracanie standardowej organizacji świadczeń dla pacjentów.
Rozwiązania telemedyczne, jakkolwiek bardzo potrzebne i przydatne, nie zawsze mogą zastępować osobiste wizyty pacjentów w przychodniach. W wielu przypadkach pozostają one niezbędne do realizacji prawidłowego przebiegu procesu diagnostyki i leczenia. Dlatego proszę, by oceniając potrzeby pacjentów i wybierając optymalną drogę udzielania świadczeń zdrowotnych, nie stosować automatyzmu w wyborze rozwiązań telemedycznych, jako potencjalnie bezpieczniejszych. Konieczna jest każdorazowa ocena rzeczywistej potrzeby osobistego kontaktu z lekarzem, uwzględniająca dobro pacjenta i staranność udzielania świadczeń . W związku z powyższym apeluję o refleksję i analizę, które z przyjętych przez państwa ograniczeń w organizacji świadczeń dla pacjentów, u których nie występuje podejrzenie zachorowania na COVID-19, powinny ulec złagodzeniu w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji w zakresie zdrowia publicznego. Głęboko wierzę w to, że jest możliwe zarówno zachowanie bezpieczeństwa personelu, innych pacjentów, jak i prawidłowej realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych. Potrzeba zapewnienia starannej oceny zdrowia pacjentów i ich skutecznego leczenia powinna pozostać najwyższym priorytetem systemu ochrony zdrowia – podkreśla Małgorzata Duda. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiat

Więcej w Powiat

itd

Uwaga na oszustów w transporcie

Adam Świerczyński2 lipca 2020
pasy

„Bezpieczny pieszy”

Jarosław Jędrysiak1 lipca 2020
kolo-gospodyn

Są środki dla kół gospodyń

Jarosław Jędrysiak29 czerwca 2020
wybory

Powiat poparł głównie Andrzeja Dudę

Jarosław Jędrysiak29 czerwca 2020
abx

PKS zamknięty? Nie trzeba się martwić. ABX2BUS zabezpieczy nasze potrzeby

Jarosław Jędrysiak28 czerwca 2020
gazeta

Kłobucczanie tracą pracę

Jarosław Jędrysiak28 czerwca 2020